Jump to Navigation

Akty Prawne

 

Zmiany w prawie:

 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych (t.j. Dz. U. z 2014 roku,  poz. 669) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740),
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 144),
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (t.j. Dz. U. z. 2011 r. Nr 145, poz. 868, z 2012 r. ) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1104) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych (Dz.U. Nr 97, poz. 964 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z późn. zm.) i przepisy wykonawcze,
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1213),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania zadań w sprawach uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. 2008 r., Nr 3 poz. 16),

 

Wszytkie teksty aktów prawnych pochodzą z Serwisu Informacyjnego Sejmu (Internetowy System Aktów Prawnych - http://isip.sejm.gov.pl)

Słownik pojęć

Internetowy System Krajowych Aktów Prawnych

Baza aktów prawnych UEby Dr. Radut.