Jump to Navigation

Budżet i majątek


Plan finansowy wydatków i dochodów  budżetowych  Wojewódzkiego Inspektoratu

Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

w  Olsztynie

2013 rok

1 Plan dochodów budżetowych

 

 2.Plan wydatków budżetowych

 w tym wydatki bieżące

                               

         66 000

 

                               1 449 000

                                  553 000

                                  

 

2014 rok

 1.Plan dochodów budżetowych

 

 2 Plan wydatków budżetowych

w tym wydatki bieżące

 

 

                                    66 000                          

 

                               1 434 000

                                  555 000

 

2015 rok

 1.Plan dochodów budżetowych

 

 2 Plan wydatków budżetowych

w tym wydatki bieżące

 

       

         66 000

 

     1 465 000 

        570 000

2016 rok

 1.Plan dochodów budżetowych

 

 2 Plan wydatków budżetowych

w tym wydatki bieżące

- majątkowe

 

          66 000

 

 

     1 723 000

        584 000

         60 000

 

 

Majątek

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w  Olsztynie

 

1. Majątek trwały ogółem:

 

 

2 223 759,41

z tego :

 

 

 

Rodzaj majątku

Stan na 01-01-2015r./zł

 

 

Grupa 0- Grunty

40 000,00

 

Grupa 1 – Budynki i budowle

                         1 449 585,43

 

Grupa 4-  Maszyny , urządzenia ,komputery

   21 874,77

 

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne

    13 609,97

 

Grupa 7 – Środki transportowe

 

                             292 593,61

 

Grupa 8- Narzędzia, urządzenia  , wyposażenie

 

    75 018,61

 

2. Majątek pozostały

 

   331 077,02

 

 

Majątek

Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w  Olsztynie

 

1. Majątek trwały ogółem:

 

 

2 253 631,89

z tego :

 

 

 

Rodzaj majątku

Stan na 01-01-2016r./zł

 

 

Grupa 0- Grunty

40 000,00

 

Grupa 1 – Budynki i budowle

                         1 449 585,43

 

Grupa 4-  Maszyny , urządzenia ,komputery

   20 623,97

 

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne

    13 609,97

 

Grupa 7 – Środki transportowe

 

                             292 593,61

 

Grupa 8- Narzędzia, urządzenia, wyposażenie

    76 270,83

 

2. Majątek pozostały

 

    360 948,08

 by Dr. Radut.