Jump to Navigation

ESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej
Artykułów Rolno - Spożywczych w Olsztynie
na platformie ePUAP

 

1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (epuap.gov.pl) - Instrukcja dotycząca zakładania konta.

2. Po wybraniu z Katalogu Spraw odpowiedniego formularza należy nacisnąć przycisk: Załatw sprawę, będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

3. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem lub "Profilem Zaufanym". Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu.

 

Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do WIJHAR-S w Olsztynie:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF

b. XLS

c. CSV

d. TXT

e. GIF, TIF, BMP, JPG

f. PDF

g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.by Dr. Radut.