Jump to Navigation

Kontrole zewnętrzne

WYKAZ KONTROLI  ZEWNĘTRZNYCH

PRZEPROWADZONYCH W WIJHARS W OLSZTYNIE

 w LATACH 2012 – 2016

L.p. 

Nazwa jednostki kontrolującej 

Temat /zakres/ kontroli 

Termin przeprowa-dzenia kontroli 

Uwagi 

Rok 2012

 

1.

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski

Wykorzystanie środków publicznych i wykonanie budżetu państwa

21.03.2012
-
20.04.2012

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać
 w Wydziale Administracji – pokój nr 210

 

2.

Wojewoda
Warmińsko-Mazurski

Kontrola doraźna – zbadanie zasadności zarzutów podniesionych w skardze

02 – 03.08.2012

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

 

3.

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa -
w zakresie przestrzegania terminowości wydawania decyzji na podstawie   art. 29.

19 – 20.11.2012

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

Rok 2013

 

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Olsztynie, Wydział Kontroli Płatników Składek

Kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek

28.01.2013, 01.02.2013, 
04 – 05.02.2013

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

 

2.

Archiwum Państwowe
 w Olsztynie

Kontrola Archiwum Zakładowego

16.08.2013

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

 

3.

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa -
w zakresie dokumentów niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone”

15.11.2013

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

Rok 2014

 

1.

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa -
w zakresie przyjmowania
i rozpatrywania skarg i wniosków

01 – 02.07.2014

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

 

 

2.

 

 

Główny Inspektorat JHARS
w Warszawie

Kontrola planowa wewnętrzna w zakresie prawidłowego postępowania kontrolnego
 i administracyjnego przez WIJHARS z uwzględnieniem funkcjonowania instytucji samokontroli oraz trybu postępowania przy wydawaniu decyzji na podstawie art. 29 ust. 1  ustawy o jhars

 

 

26 – 29.08.2014

 

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210

Rok 2015

 

1.

 

Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa dot. nadzoru nad efektywnością
 i skutecznością realizacji planów finansowych
w układzie zadaniowym, zarządzaniem procesami planowania, monitorowania osiągniętych rezultatów

 

 

14 i 17.04.2015

 

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji pokój nr 210


2.

Państwowa Inspekcja Pracy w Olsztynie

Prawna ochrona pracy


30.04.2015 - 14.05.2015

Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji – pokój nr 210


3.


Główny Inspektorat JHARS
w Warszawie
Kontrola planowa zgodnie z programem GI-BKW-0922-1/2015 w zakresie nadzoru, koordynacji działań kontrolnych WIJHARS oraz ich wpływu na prawidłowość realizacji zadań ustawiwych


21.09.2015 - 25.09.2015
Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji – pokój nr 210

4.

NIK – Delegatura w Olsztynie

Działania organów administracji rządowej na rzecz bezpieczeństwa żywności

15.10.2015 - .11.2015
Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji – pokój nr 210
Rok 2016

1.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów i Kontroli
w Olsztynie

Kompleksowa kontrola finansowa
za 2015 rok

04.04.2016 - 29.04.2016
Dokumentację
z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać  w Wydziale Administracji – pokój nr 210


by Dr. Radut.