Jump to Navigation

Przeciwdziałanie zagrożeniom korupcyjnym

 

W Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wdrożono System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Jeśli dysponujecie Państwo informacjami na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczącymi pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, prosimy je przekazać w trybie skarg i wniosków.by Dr. Radut.