Jump to Navigation

Rejestry

Rejestry

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie prowadzi następujące rejestry:

  • Rejestr rzeczoznawców,
  • Rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, konfekcjonowania, składowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi.


by Dr. Radut.