Jump to Navigation

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

 

W celu rzetelnej realizacji zadań Inspektoratu oraz zapewnienia zaufania społecznego do organu kontrolnego został wdrożony w 2012 roku System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym. Wymagania systemu stanowią nakładkę na wdrożony już System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009.

W Inspektoracie powołano lidera procesu, który nadzoruje i koordynuje działania związane z przeciwdziałaniem wystąpieniu zagrożeń korupcyjnych. Opracowano procedury z zakresu działań antykorupcyjnych oraz przeszkolono wszystkich pracowników.

Przeprowadzono analizę ryzyka zagrożeń korupcyjnych dla wszystkich procesów realizowanych w Inspektoracie. Prowadzony jest stały monitoring zagrożeń.

 

Liderem procesu w WIJHARS w Olsztynie jest Pan Jerzy Zakrzewski – Kierownik Wydziału Nadzoru oraz Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Tel. 89/ 522 89 11, e-mail: j.zakrzewski@wijhars.olsztyn.plby Dr. Radut.