Jump to Navigation

System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością

 

Od dnia 11 maja 2005 roku Wojewódzki Inspektorat  Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie wdrożył i stale utrzymuje system zarzadzania jakością w zakresie: nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji, w tym wywożonych oraz sprowadzanych z zagranicy oraz wykonywania zadań w ramach realizacji polityki rolnej państwa. System jest stale doskonalony poprzez przeprowadzane audyty wewnętrzne oraz podejmowane działania doskonalące. Zarządzanie procesowe w znacznym stopniu usprawnia i porządkuje funkcjonowanie Inspektoratu.

 

Pełnomocnikiem do spraw Systemu Zarządzania Jakością jest Pan Jerzy Zakrzewski

Tel. 89/ 522 89 11, e-mail: j.zakrzewski@wijhars.olsztyn.plby Dr. Radut.