Konferencja pt. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórni”

opublikowano dn. 2017-09-25 00:00

W dniu 13 września 2017 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórni” zorganizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizowana w ramach operacji „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W konferencji wzięli udział rolnicy wprowadzający do obrotu żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego, rolnicy zainteresowani rozpoczęciem takiej działalności oraz pracownicy doradztwa rolniczego.

Do udziału w konferencji oraz wygłoszenia wykładu został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w związku z czym Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Nadzór nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego. Znakowanie produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu”. W wystąpieniu zwrócono uwagę na fakt, iż żaden podmiot działający na rynku spożywczym nie jest zwolniony z obowiązku znakowania żywności, podkreślono znaczeni oznakowania żywności dla konsumenta finalnego podkreślając, że tylko świadomy i dobrze poinformowany konsument jest w stanie podejmować racjonalne decyzje. Ponadto omówiono zagadnienia dotyczące obowiązkowych informacji, które muszą znaleźć się w oznakowaniu środków spożywczych zarówno sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie konsumenta jak i wprowadzanych do obrotu w opakowaniu.