Seminarium pn. „Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym”

opublikowano dn. 2019-03-13 00:00

W dniu 12 marca 2019 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pn. „Produkcja i sprzedaż żywności w gospodarstwie rolnym”  skierowane do rolników, producentów i przetwórców żywności lokalnej, mieszkańców obszarów wiejskich, pracowników doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli organizacji i instytucji otoczenia rolnictwa. Spotkanie miało na celu przybliżenie zagadnień dotyczących produkcji żywności w gospodarstwie rolnym w tym między innymi wymagań jakości handlowej stawianych produktom żywnościowym wprowadzanym do obrotu rynkowego w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej.

W trakcie seminarium przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych w zakresie znakowania”. Podczas wystąpienia podkreślono szczególną wagę prawidłowego znakowania artykułów rolno-spożywczych, jako jedynego źródła informacji o produkcie, stanowiącego podstawę świadomych wyborów dokonywanych przez konsumenta. Zaprezentowane zostały ogólne zasady dotyczące znakowania żywności wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Zwrócono także uwagę na najczęściej pojawiające się błędy w oznakowaniu środków spożywczych.