Spotkanie informacyjne „Innowacyjne rozwiązania produkcji rolnej metodami ekologicznymi. Uprawa lucerny na susz”

opublikowano dn. 2017-02-16 00:00

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w dniu 14 lutego 2017 r. zorganizował spotkanie informacyjne pt.: „Innowacyjne rozwiązania produkcji rolnej metodami ekologicznymi. Uprawa lucerny na susz” przeznaczone dla producentów ekologicznych z terenu województwa warmińsko - mazurskiego. Dzięki uprzejmości W-MODR w Olsztynie do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również przedstawiciele WIJHARS.

Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • Ogólne zasady prowadzania gospodarstw rolnych metodami ekologicznymi (przedstawiciel W-MODR w Olsztynie)
  • Procedura przywracania certyfikacji ekologicznej i skracania okresu konwersji (Warmińsko Mazurski Wojewódzki Inspektor JHARS Pan Ryszard Piórkowski)
  • Aktualne informacje o zasadach konwersji gospodarstw lub ich części na produkcję ekologiczną (przedstawiciel jednostki certyfikującej AgroBioTest Sp. z o. o. Warszawa)
  • Rynek lucerny ekologicznej i zbóż ekologicznych w Unii Europejskiej (przedstawiciel AG Feeding Sp. z o. o.)
  • Możliwości zasilania zbóż ekologicznych i lucerników nawozami dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym (przedstawiciel NaturalCorp Poland Sp. z o. o.)

W końcowej części spotkania swoimi spostrzeżeniami podzielili się producenci z regionu Warmii i Mazur, którzy mają już doświadczenia w produkcji lucerny oraz zbóż ekologicznych.