Szkolenie dla uczniów szkół o profilu spożywczym

opublikowano dn. 2017-12-04 00:00

W dniu 30 listopada 2017 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie zorganizował w Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie szkolenie dla uczniów klas o profilu spożywczym poświęcone walorom jakościowym żywności regionalnej produkowanej w sposób tradycyjny. Tematyka wykładów obejmowała przede wszystkim produkcję wędlin oraz produktów zbożowych.

W spotkaniu wziął udział Ryszard Piórkowski - Warmińsko Mazurski Inspektor JHARS, który podczas spotkania wygłosił wykład ” Prawo żywnościowe a żywność regionalna”, który omówił zagadnienia dotyczące obowiązkowych informacji, które muszą znaleźć się w oznakowaniu środków spożywczych zarówno sprzedawanych luzem lub pakowanych na życzenie konsumenta jak i wprowadzanych do obrotu w opakowaniu. W wystąpieniu zwrócono uwagę na fakt, iż żaden podmiot działający na rynku spożywczym nie jest zwolniony z obowiązku znakowania żywności, w tym producenci żywności regionalnej.

Podczas szkolenia przedstawiciel KOWR zapoznał uczestników z krajowymi oraz unijnymi systemami jakości a członkowie Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej omówili metody produkcji i walory jakościowe żywności regionalnej.