Szkolenie pt. „Praktyczne aspekty stosowania ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w systemie sprzedaży bezpośredniej produktów pasiecznych oraz w rolniczym handlu detalicznym”

opublikowano dn. 2019-03-08 00:00

W dniu 02.03.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, odpowiadając na zapotrzebowanie producentów miodu w kwestii pozyskania wiedzy z zakresu jego jakości handlowej, przeprowadził dla członków Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu szkolenie pt. „Praktyczne aspekty stosowania ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w systemie sprzedaży bezpośredniej produktów pasiecznych oraz w rolniczym handlu detalicznym”. Podczas szkolenia, reprezentanci WIJHARS w Olsztynie - Pani Katarzyna Iwaniszczuk – Kierownik Wydziału Kontroli oraz Pani Małgorzata Staniszewska - Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli, zwrócili szczególną uwagę słuchaczy na wymagania jakości handlowej miodu wynikające z obowiązującego rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu oraz dokładnie omówiły regulacje dotyczące oznakowania miodów, wynikające zarówno z prawa europejskiego jak i krajowego. Na zakończenie uczestnikom szkolenia zaprezentowano przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej miodu, stwierdzanych podczas kontroli przeprowadzanych przez WIJHARS w Olsztynie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że temat szkolenia spotkał się z dużym zainteresowaniem pszczelarzy należących do związku, w spotkaniu uczestniczyło ok. 100 osób. Poruszone tematy wzbudziły duże zaciekawienie producentów miodu, co miało swoje odzwierciedlenie w gremialnie prowadzonej dyskusji i zadawanych podczas szkolenia pytaniach.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, mając na uwadze bardzo dużą liczbę podmiotów działających na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, których przedmiotem działalności jest produkcja miodu przewiduje w przyszłości możliwość przeprowadzenia kolejnych spotkań z producentami miodu w temacie  jego jakości handlowej.