Szkolenie w temacie „Jakość handlowa wyrobów piekarskich i ciastkarskich w zakresie znakowania oraz Krajowe i unijne systemy jakości żywności”

opublikowano dn. 2018-04-13 00:00

Dnia 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie odbyło się szkolenie w temacie „Jakość handlowa wyrobów piekarskich i ciastkarskich w zakresie znakowania oraz Krajowe i unijne systemy jakości żywności” zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. W szkoleniu uczestniczyło 40 osób reprezentujących producentów pieczywa i wyrobów ciastkarskich prowadzących swoja działalność na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: Pan Jarosław Babalski – pełnomocnik ds. administracji zespolonej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Marcin Domian –Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podczas szkolenia pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych omówili zagadnienia dotyczące jakości handlowej wspomnianych grup towarowych wynikające z przepisów prawa żywnościowego oraz omówili najczęściej pojawiające się błędy w oznakowaniu tych produktów. W trakcie szkolenia, odpowiadając na pytania uczestników, rozwiano również wątpliwości producentów dotyczące przedstawiania informacji o środkach spożywczych zarówno tych, które producent winien umieścić w oznakowaniu produktu jak i tych fakultatywnych mających promować wyroby. Pracownicy ARR OT w Olsztynie omówili zagadnienia związane z funduszami promocji produktów rolno-spożywczych.

W związku z tak dużym odzewem ze strony przedsiębiorców Warmińsko-Mazurski Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych planuje zorganizowanie kolejnych spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż spożywczych, których tematem będzie jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych w zakresie znakowania. O kolejnych szkoleniach będą Państwo informowaniu na bieżąco w związku z czym zapraszamy do śledzenia informacji znajdujących się na stronach Inspektoratu.