Udział w seminarium „Produkty lokalne i regionalne w krótkich łańcuchach dostaw żywności”

opublikowano dn. 2017-03-17 00:00

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie włączył się w akcję informacyjną organizowaną przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie mającą na celu propagowanie wiedzy w zakresie warunków uruchamiania i prowadzenia sprzedaży żywności przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego. W dniu 10 marca 2017 r. w Olecku oraz 15 marca 2017 r. w Olsztynie zorganizowano seminarium „Produkty lokalne i regionalne w krótkich łańcuchach dostaw żywności”, na którym Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Znakowanie żywności obowiązek producenta a prawo konsumenta”. W wystąpieniu zwrócono uwagę na konieczność prawidłowego znakowania artykułów rolno-spożywczych podkreślając to, że oznakowanie produktów jest jedynym źródłem informacji o produkcie i stanowi podstawę wyborów dokonywanych przez konsumenta. Zaprezentowane zostały również ogólne zasady dotyczące znakowania żywności wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…) oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.