Wykład dla studentów UWM kierunku Towaroznawstwo

opublikowano dn. 2017-12-13 00:00

W dniu 11 grudnia 2017 roku w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Kierownik Wydziału Kontroli Pani Katarzyna Iwaniszczuk przeprowadziła po raz kolejny wykład dotyczący przepisów i wymagań odnoszących się do jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Prelekcja skierowana była do studentów I roku studiów II stopnia Wydziału Nauk o Żywności na kierunku Towaroznawstwo o specjalności Zarządzanie procesami w produkcji i usługach. Podczas wystąpienia poruszono temat prawnych uregulowań nadzoru nad jakością handlową żywności sprawowanego przez instytucje państwową tj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.