XII konkurs „Smaki Warmii I Mazur oraz Powiśla szansą na sukces”

opublikowano dn. 2017-11-24 00:00

W dniu 18 listopada 2017 r. odbył się XII konkurs „Smaki Warmii I Mazur oraz Powiśla szansą na sukces” zorganizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego wraz z Warmińską Izbą Rolniczą- Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct. Gospodarzem imprezy był Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie, który udostępnił uczestnikom konkursu posiadane wysoko wyspecjalizowane zaplecze techniczne.

Po raz pierwszy podczas konkursu odbyły się panele tematyczne eksperckie z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie, Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie w których uczestnicy konkursu mogli uzyskać informacje na temat produkcji, sprzedaży, jakości handlowej w tym etykietowania i przekazywania konsumentom informacji o żywności, kwestii podatkowych związanych z żywnością regionalną, tradycyjną, naturalną.

W ramach konkursu poddano ocenie produkty regionalne w dwóch kategoriach. Produkty i przetwory mięsne prezentowane przez osoby fizyczne i organizacje ich zrzeszające w tym rolników, koła gospodyń wiejskich oraz potrawy mięsne przyrządzane przez uczniów szkół gastronomicznych z województwa warmińsko – mazurskiego.