Konferencja pn. „Żywność wysokiej jakości – produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny”

opublikowano dn. 2019-05-07 00:00

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. w Starych Jabłonkach odbyła się konferencja pn. „Żywność wysokiej jakości – produkt regionalny, tradycyjny i ekologiczny” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja skierowana była do producentów i przetwórców żywności lokalnej, naturalnej, tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz restauratorów z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w tym członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle. Spotkanie miało na celu przybliżenie zagadnień, w tym przepisów prawnych, związanych z wytwarzaniem tego typu żywności, zwrócenie uwagi na współpracę, promocję oraz konieczność tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności.

Do udziału w konferencji oraz wygłoszenia wykładu wprowadzającego został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w związku z czym Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych i zwierzęcych ze szczególnym uwzględnieniem środków spożywczych, które są zwolnione z wymogu przedstawiania obowiązkowej informacji o wartości odżywczej w szczególności dostarczanej bezpośrednio przez wytwórcę w małych ilościach konsumentowi finalnemu lub miejscowym placówkom handlu detalicznego bezpośrednio zaopatrującym konsumenta finalnego”. W wystąpieniu zwrócono uwagę na wymagania stawiane produktom tradycyjnym oraz wskazano najważniejsze aspekty dotyczące oznakowania produktów tradycyjnych.