Konferencja pn. „Żywność wysokiej jakości szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa”

opublikowano dn. 2018-04-27 00:00

W dniach 25-26 kwietnia 2018 r. w miejscowości Ruciane Nida odbyła się konferencja pn. „Żywność wysokiej jakości szansą na pobudzenie aktywności gospodarczej mieszkańców województwa” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja skierowana była do producentów i przetwórców żywności lokalnej, tradycyjnej, regionalnej, restauratorów w tym członków Sieci Dziedzictwo Kulinarna Warmia Mazury Powiśle, rolników i producentów żywności ekologicznej i miała na celu zwrócenie uwagi uczestników na działania dotyczące tworzenia krótkich łańcuchów dostaw żywności, systemów jakości żywności, rolniczego handlu detalicznego, nowoczesnych metod promocji.

Do udziału w konferencji oraz wygłoszenia wykładu wprowadzającego został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w związku z czym Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Wymagania dotyczące znakowania tradycyjnych wyrobów spożywczych – roślinnych i zwierzęcych – najczęściej popełniane błędy”. W wystąpieniu zwrócono uwagę na wymagania stawiane produktom tradycyjnym między innymi znajdującym się na listach krajowych i unijnych systemów jakości. Wskazano najważniejsze aspekty dotyczące oznakowania produktów tradycyjnych oraz omówiono najczęściej pojawiające się w tym zakresie nieprawidłowości.