Podziękowania za cykliczne współdziałanie w roli eksperckiej przy realizacji programu radiowego pt. „Jedzenie pod lupą”

opublikowano dn. 2019-12-18 07:42

W dniu 13 grudnia 2019 r. Pani Redaktor Dorota Grzymska za cykliczne współdziałanie w roli eksperckiej przy realizacji programu radiowego pt. Jedzenie pod lupą emitowanego w Radiu Olsztyn złożyła na ręce Warmińsko-Mazurskiego Inspektora JHARS Ryszarda Piórkowskiego podziękowania Prezesa Zarządu Radia Olsztyn S.A. Redaktora Naczelnego Leszka Sobańskiego dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych tj. Pani Katarzyny Iwaniszczuk, Pani Sylwii Ciągło-Androsiuk, Pani Moniki Wardyn oraz Pani Katarzyny Ostrowskiej za wieloletnią współpracę przy współtworzeniu wspomnianej audycji radiowej. Pracownicy Inspektoratu podczas rozmów z prowadzącą program Panią Dorotą Grzymską omawiają zagadnienia związane z jakością handlową poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych podkreślając wagę czytania informacji na temat żywności zawartych w oznakowaniu produktów w celu podniesienia świadomości konsumentów i umożliwienia im dokonywania przemyślanych wyborów zakupywanej żywności.