Seminarium pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego - innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej”

opublikowano dn. 2018-10-15 00:00

W dniach 02-03 października 2018 r. odbyło się seminarium wyjazdowe zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pn. „Certyfikacja produktu tradycyjnego - innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej”. Seminarium skierowane było do producentów i przetwórców żywności lokalnej, tradycyjnej, regionalnej i miało na celu przybliżenie zagadnień związanych z produkcję tradycyjnej żywności oraz promocję żywności regionalnej wysokiej jakości. Forma wyjazdowa operacji przyczyniła się do budowania sieci kontaktów i współpracy pomiędzy producentami żywności regionalnej, jednostkami naukowymi oraz podmiotami wspierającymi działania na rzecz wdrażania innowacji w sektorze certyfikowanej żywności regionalnej wysokiej jakości.

Do udziału w seminarium oraz wygłoszenia wykładu wprowadzającego został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w związku z czym Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. Jakość handlowa żywności tradycyjnej. W wystąpieniu zwrócono uwagę na wymagania stawiane produktom tradycyjnym między innymi znajdującym się na listach krajowych i unijnych systemów jakości. Wskazano najważniejsze aspekty dotyczące oznakowania produktów tradycyjnych oraz omówiono najczęściej pojawiające się w tym zakresie nieprawidłowości.