Spotkanie na temat certyfikacji produktów w unijnych systemach znakowania żywności wysokiej jakości

opublikowano dn. 2020-11-23 09:49

W dniu 20 października 2020 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego na temat certyfikacji produktów w unijnych systemach znakowania żywności wysokiej jakości. Spotkanie było skierowane do producentów żywności prowadzących swoją działalności na terenie województwa warmińsko-mazurskiego potencjalnie zainteresowanych wyróżnieniem swoich produktów jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z rejestracją i certyfikacją produktów w unijnych systemach jakości oraz zachęcenie do promowania produktów regionalnych i tradycyjnych wytwarzanych na terenie naszego województwa jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, Chroniona Nazwa Pochodzenia lub Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w spotkaniu oraz przybliżania zagadnień związanych z kontrolą produktów, których nazwy zostały zarejestrowane w europejskim systemie znakowania żywności wysokiej jakości zaproszono również Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie. Z ramienia Inspektoratu w spotkaniu wzięli udział Pan Ryszard Piórkowski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Pani Sylwia Ciągło-Androsiuk zastępca kierownika Wydziału Kontroli WIJHARS. W trakcie spotkani Pani Sylwia Ciągło-Androsiuk w wystąpieniu pt. Tryb i zasady kontroli produktów ChNP, ChOG, GTS przeprowadzanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawiła specyfikę kontroli prowadzonych u producenta, który zamierza wprowadzać do obrotu produkty zarejestrowane w unijnym systemie jakości żywności oraz specyfikę kontroli prowadzonych w ramach nadzoru nad takimi produktami.