Szkolenie pt. „Jak znakować miody? – wymagania dotyczące jakości handlowej”

opublikowano dn. 2019-11-15 15:20

W dniu 14.11.2019 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, w odpowiedzi na bardzo duże zapotrzebowanie producentów miodu w kwestii pozyskania wiedzy z zakresu jego jakości handlowej, przeprowadził w bieżącym roku, już po raz trzeci szkolenie w temacie „Jak znakować miody? – wymagania dotyczące jakości handlowej”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego i odbyło się w jego siedzibie w Olsztynie. Uczestnikami spotkania byli producenci miodu - członkowie sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle. Podczas szkolenia, reprezentanci WIJHARS w Olsztynie - Pani Katarzyna Iwaniszczuk – Kierownik Wydziału Kontroli oraz Pani Małgorzata Staniszewska - Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli, omówiły regulacje dotyczące oznakowania miodów, wynikające zarówno z prawa europejskiego jak i krajowego, zwracając szczególną uwagę słuchaczy na wymagania jakości handlowej miodu wynikające z obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż poruszane w trakcie szkolenia tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem osób obecnych, o czym świadczyły prowadzone gorące dyskusje dotyczące jakości handlowej miodów oraz szeroki wachlarz pytań zadawanych prelegentom.

Zorganizowane szkolenie było kolejnym z cyklu spotkań przeprowadzonych przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie, których celem jest szerzenie wiedzy u producentów miodów w zakresie przepisów prawnych i wymagań dotyczących jakości handlowej. Obserwując tak wysokie zainteresowanie z jakim spotkał się temat jakości handlowej miodów u jego producentów oraz fakt funkcjonowania dużej liczby podmiotów prowadzących tego typu działalność w województwie warmińsko – mazurskim, tut. Inspektorat nie wyklucza możliwości organizacji kolejnych spotkań z producentami miodu w przyszłości.