Udział w szkoleniu zorganizowanym w dniu 24.04.2021 r. przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Elblągu

opublikowano dn. 2021-05-07 08:50

W dniu 24.04.2021 r. pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Olsztynie – Pani Małgorzata Staniszewska – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli, w odpowiedzi na zaproszenie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu, wzięła udział w zorganizowanym w formie online szkoleniu, podczas którego wygłosiła wykład pt. „Wymagania dotyczące jakości handlowej miodu – z uwzględnieniem różnych form prowadzenia działalności”. Uczestnikami szkolenia byli członkowie Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu, którzy w ramach działalności gospodarczej, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej czy prowadząc zakład konfekcjonowania wprowadzają do obrotu miód i produkty pszczele. W tracie szkolenia omówiono regulacje prawne dotyczące oznakowania miodów i produktów na bazie miodów, wynikające zarówno z prawa europejskiego jak i krajowego, zwracając szczególną uwagę słuchaczy na wymagania jakości handlowej miodu wynikające z obowiązującego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu, celem przybliżenia przepisów prawnych w zakresie jakości handlowej miodów pokazuje, że poruszana tematyka jest interesująca i poszukiwana wśród producentów miodów. Obserwując zainteresowanie z jakim spotkał się głoszony temat tut. Inspektorat nie wyklucza możliwości organizacji kolejnych spotkań z producentami miodu w przyszłości.