VII Konferencja Bezpieczny Produkt Spożywczy

opublikowano dn. 2020-11-23 09:56

W dniach 19-20 listopada 2020 r. odbyła się VII konferencja naukowo-techniczna „Bezpieczny Produkt Spożywczy” zorganizowana przez firmę BMP – wydawca kwartalnika „Kierunek Spożywczy” oraz administrator  portalu www.kierunekspozywczy.pl. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem między innymi przez Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Podczas konferencji dr Sylwia Ciągło-Androsiuk zastępca kierownika Wydziału Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Bezpieczeństwo żywności w kontekście jakości handlowej w dotyczącej znakowania”. Podczas prelekcji zwrócono uwagę na ścisły związek pomiędzy bezpieczeństwem żywności a prawem konsumenta do informacji. Omówiono wybrane elementy oznakowania wpływające na bezpieczeństwo żywności tj. skład produkt ze szczególnym uwzględnieniem składników mogących powodować alergie i reakcje nietolerancji oraz stosowanie dozwolonych substancji dodatkowych, warunki przechowywani i warunki użycia produktu, informacje dotyczące wartości odżywczej oraz oświadczenia żywieniowe i zdrowotne. Podkreślono, że informacje zawarta w oznakowaniu produktów spożywczych stanowią jedną z fundamentalnych gwarancji świadomego uczestnictwa w rynku oraz dają poczucie szeroko pojętego bezpieczeństwa.