W dniu 12 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich – Liderkami Lokalnej Społeczności”

opublikowano dn. 2019-12-16 09:04
zaktualizowano dn. 2020-08-18 14:08

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich – Liderkami Lokalnej Społeczności” zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Konferencja skierowana była do osób prowadzących  Koła  Gospodyń Wiejskich  i miała na celu przybliżenie zagadnień, w tym przepisów prawnych, związanych z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich w tym z wymaganiami prawnymi stawianymi przy wytwarzaniu żywności.

Do udziału w konferencji oraz przybliżenia zagadnień związanych z jakością handlową żywności został również zaproszony Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie w związku z czym Pani dr. Sylwia Ciągło-Androsiuk Główny Specjalista w Wydziale Kontroli WIJHARS w Olsztynie wygłosiła wykład pt. „Wymogi prawne znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu”. W wystąpieniu zwrócono uwagę na wymagania stawiane środkom spożywczym oraz wskazano najważniejsze aspekty dotyczące ich oznakowania.